Thiết kế và thực hiện các mô hình của Quận Bình Thủy đi triển lãm các phong trào của TP. Cần Thơ.

Thiết kế và thực hiện các mô hình của Quận Bình Thủy đi triển lãm các phong trào của TP. Cần Thơ.
Các mô hình nằm trên địa bàn của Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ được mô tả trực tiếp bằng mô hình thực làm phong phú trong các buổi triển lãm, hội thi tại TP. Cần Thơ

Các mô hình nằm trên địa bàn của Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ được mô tả trực tiếp bằng mô hình thực làm phong phú trong các buổi triển lãm, hội thi tại TP. Cần Thơ

1./ Mô hình cá lóc bay tại Cồn Sơn.


2. Mô hình Vườn hoa Bà Bộ năm 2018 

Tác giả bài viết: Trần Chính

Nguồn tin: Doanh nghiệp tư nhân Trần Chính