Những ngày tâm huyết xây dựng bệnh viện dã chiến 2 và 5

Những ngày tâm huyết xây dựng bệnh viện dã chiến 2 và 5
Tình hình Covid-19 đến tận hôm nay vẫn còn nhiều phức tạp, tuy chính quyền cũng bỏ ra rất nhiều công sức để dập tắt dịch, riêng Thành phố Cần Thơ đang thực hiện đảm bảo chữa trị bệnh cho nhân dân...
Tình hình Covid-19 đến tận hôm nay vẫn còn nhiều phức tạp, tuy chính quyền cũng bỏ ra rất nhiều công sức để dập tắt dịch, riêng Thành phố Cần Thơ đang thực hiện đảm bảo chữa trị bệnh cho nhân dân nên tiến hành xây dựng  thêm hai bệnh viện dã chiến nữa với quy mô 1.000 giường bệnh nhằm đảm bảo cứu chữa bệnh nhân bị lây nhiễm.
DNTN Trần Chính cũng tham gia vào đóng góp chút công sức cho hai bệnh viện dã chiến này trong thời gian cấp bách.

Tác giả bài viết: Trần Chính

Nguồn tin: DNTN Trần Chính