Hoàn thành hình ảnh phù điệu Đức Mẹ trên nóc nhà thờ Con Đức Mẹ Bình Thủy

Nhà thờ Con Đức Mẹ

Nhà thờ Con Đức Mẹ

Gió của tháng 12 này se se lạnh, báo hiệu mùa Giáng sinh đã đến rồi, hôm nay Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Chính cũng hoàn thành hình phù điêu Đức Mẹ Ẩm Chúa Giê Su treo trên nóc Nhà thờ...
Gió của tháng 12 này se se lạnh, báo hiệu mùa Giáng sinh đã đến rồi, hôm nay Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Chính cũng hoàn thành hình phù điêu Đức Mẹ Ẩm Chúa Giê Su treo trên nóc Nhà thờ... Nhà Thờ hiện nay đang thực hiện Hang đá mừng Chúa Giáng sinh, mừng Chúa đã đến cùng nhân loại.

Tác giả bài viết: Trần Chính

Nguồn tin: Doanh nghiệp tư nhân Trần Chính