Nghỉ lễ 30 tháng 4

Nghỉ lễ 30 tháng 4
Chào mừng ngày Kỷ niệm 30/4 và Quốc tế Thiếu nhi 1/5 năm 2022.
Chào mừng ngày Lễ Kỷ niệm 30/4 và Quốc tế Thiếu nhi 1/5 năm 2022. Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Chính thông báo đến toàn thể nhân viên trong Doianh nghiệp như sau:

Tác giả bài viết: Trần Chính

Nguồn tin: DNTN Trần Chính